Bilder fra rehabilitering teglfasader. Fra start til slutt.

Rehabilitering Britania

Driftsbanegården

Vitenskapsmuseet

Magnus den godes gate

Pussfasade Gudrunsgate.

Pussfasade Haldensgate.

Gardemoens gate

Klostergata

Kongens gate. Systempuss