Betongarbeid

Trondheim Murservice utfører en del betongarbeide, og er tilknyttet en betongaktør.

Kontakt Kjell 982 80 413