Fasaderehabilitering.

Alt av fasadearbeide innen mur og pussfasader i Trøndelag. Lang og bred erfaring.

Ca 19 500 m2 med forskjellige fasader 5 siste år.

Ca 9000 m2 teglfasader siste 5 år.

Oppussing trekninger og ornamenter.

Malingsfjerning og maling.

Antikvarisk arbeide.

Pussystem.

Farget puss.

Kalkpuss.

Finpuss.