Betongarbeid

Trondheim Murservice utfører en del betongarbeide, og er tilknyttet en betongaktør.
Kontakt Kjell 98280413