Bilder fra rehabilitering teglfasader. Fra start til slutt.

Side 1 av 4
avdekking armering
avdekking armering
avdekking armering
avdekking armering
riving
riving
 
 
avdekking armering
avdekking armering
riving
riving
avdekking armering
avdekking armering
dårlige fuger
dårlige fuger
avdekking armering
avdekking armering
rustsprengt fuger
rustsprengt fuger
Side 2 av 4
fuger
fuger
fuger
fuger
dårlig beslag
dårlig beslag
beslag
beslag
rustspreng
rustspreng
avdekking armering
avdekking armering
riving
riving
armering
armering
armering
armering
armering
armering
Side 3 av 4
armering
armering
armering
armering
bjelkefeste
bjelkefeste
armering
armering
armering
armering
gammel mur. lufting ?
gammel mur. lufting ?
gammelt drensbeslag
gammelt drensbeslag
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
Side 4 av 4
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ekspansjonsfuge
ekspansjonsfuge
beslag ekspansjon
beslag ekspansjon
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt
ferdigmurt

Rehabilitering Britania

Side 1 av 4
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
 
 
arbeid pågår
arbeid pågår
Side 2 av 4
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
Side 3 av 4
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
Side 4 av 4
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig


Driftsbanegården.

Side 1 av 3
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
Side 2 av 3
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid ågår
arbeid ågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
atbeid pågår
atbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
Side 3 av 3
arbeid pågår
arbeid pågår
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig

Vitenskapsmuseet.

Side 1 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Side 2 av 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magnus den godes gate

Side 1 av 2
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
arbeid pågår
Side 2 av 2
utførende
utførende
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig
ferdig

Pussfasade Gudrunsgate.


Pussfasade Haldensgate.

Gardemoens gate.

Klostergata.

Kongens gate. Systempuss.